Dansk Køleforening

- for alle køleinteresserede

Lovgivning

Lovgivningen der dækker køle- og varmepumper er omfattende.

Der findes et afsnit om lovgivningen i Dansk Køleforenings jubilæumsbog, der blev udgivet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum - afsnittet kan læses ved at klikke her.

Indretning af køle- og varmepumpeanlæg er som udgangspunkt reguleret af EU-lovgivning.

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg er som udgangspunkt reguleret af nationale regelsæt i de respektive EU lande. Det er dog sådan, at EU har udgivet forordninger, der regulerer anvendelsen af anlæg med HFC´er og R22 som kølemiddel.

Indretning af køle- og varmepumpeanlæg

Ved indretning af køle- og varmepumpeanlæg skal det overvejes hvilke af de viste direktiver, der er gældende for anlægget:

Som udgangspunkt er alle køle- og varmepumpeanlæg til erhverv omfattet af Maskindirektivet og skal CE-mærkes iht. direktivet. For det meste vil Lavspændingsdirektivet og EMC direktivet også være gældende for anlæggene.

Mindre anlæg er ikke nødvendigvis omfattet af andre af de viste direktiver i oversigten ovenfor.

Når anlæggene vokser i størrelse bliver de over visse grænser omfattet af Trykudstyrsdirektivet.

Hvis anlæggene anvender brandbare kølemidler, er de omfattet af Atex-direktivet.

Under menupunktet "Klummer" findes adgang til yderligere materiale om gældende lovgivning for køleanlæg.

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg

Anvendelse af køle- og varmepumpeanlæg er reguleret af EU og danske nationale regler:

 • EF har udsendt forordninger, som regulerer anvendelsen af køleanlæg med visse kølemidler
  - Forordning om HFC kølemidler beskriver autorisation af virksomheder og personer, som
    arbejder med anlæggene - indeholder desuden regler om bl.a. obligatorisk lækagekontrol
    og kontrol af visse reparationer
  - Forordning om R22 som kølemiddel - i forhold til arbejde med køleanlæg med R22 som
    kølemiddel har Miljøstyrelsen valgt at henvise til Arbejdstilsynets regler for firmaer og
    personer -  indeholder desuden regler om bl.a. obligatorisk lækagekontrol og kontrol af
    visse reparationer
 • Arbejdstilsynet har udsendt en bekendtgørelse, som fastlægger vilkår for firmaer og personer ved arbejde køle- og varmepumper "Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om Anvendelse af trykbærende udstyr"
  Se bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk - klik her.
  - Der stilles ikke særlige krav til arbejde med anlæg under 1 kg kølemiddelfyldning
  - Der stilles krav om et årligt lovpligtigt eftersyn af anlæg med over 1 kg kølemiddelfyldning
  - Ved anlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning skal firmaet være certificeret efter
    DS/EN ISO 9001:2008 standarden
  - Ved anlæg med over 2,5 kg kølemiddelfyldning stilles der krav til uddannelse af montøren
    Montøren skal være i besiddelse af et kølemontørcertifikat gældende til den aktuelle anlægs-
    type og firmaet skal løbende sikre sig at montøren er kvalificeret til at udføre de opgaver,
    som montøren skal udføre

Husk at du som medlem af Dansk Køleforening under menupunktet "Klummer" har adgang til yderligere materiale om gældende lovgivning for køleanlæg - bl.a. findes en skematisk oversigt over de regler, som gælder for køleanlæggene fra EU og dansk side.