Dansk Køleforening

- for alle køleinteresserede

CoolEnergy.dk afholdes 26. og 27. november 2014

Danmarks største konference for køl står for døren!

CoolEnergy.dk har fusioneret med Ajour - maskinmestrenes erhvervskonference, og for første gang i år afholdes de to konferencer således sammen og bliver den hidtil største med op mod 180 udstillende virksomheder og 2000 besøgende.

Konferencen består endvidere af en lang række inspirerende foredrag fordelt på fire spor, hvoraf Dansk Køledag f.m.b.a./CoolEnergy.dk er ansvarlig for det ene.

Ajour 2014 finder sted den 27. til 28. november i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Du kan læse program samt udstillerliste på www.coolenergy.dk eller www.ajour2014.dk, hvor du ligeledes kan tilmelde dig.for deltagelse i hele arrangementet.

Prisen for medlemmer af Dansk Køle- & Varmepumpeforening er kr. 2.025,- ekskl. moms, mens prisen for øvrige er kr. 3.025,- ekskl. moms. Begge priser er ekskl. hotel, men inkl. konferencemiddag torsdag aften.

Øvrige priser for begrænset deltagelse finder du på www.coolenergy.dk og www.ajour2014.dk


Danske Køledage - historien bag Danske Køledage

Danske Køledage så dagens lys i 1986 men under et helt andet navn og form, nemlig da Selskabet for Køleteknik, som dengang lå under Ingeniør-Sammenslutningen, lancerede "Kompressordagen".

Efterfølgende blev der indgået et formaliseret samarbejde mellem Selskabet for Køleteknik, Dansk Køleforening og Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening og i den forbindelse blev samarbejdet døbt Dansk Køledag. Senere blev konferencen udvidet til at strække sig over to dage og kom derfor til at hedde Danske Køledage.

Baggrunden for etablering af Dansk Køledag var at etablere en konference, der kunne samle hele den danske kølebranche en gang om året. Et så stort arrangement kunne ingen af foreningerne klare alene.

Dette samarbejde byggede i starten på frivillig arbejdskraft men i 1989 og fremefter blev formen langsomt ændret, da arbejdsbyrden i forbindelse med planlægningen blev for stor. Det blev derfor nødvendigt at etablere en anden planlægningsform, hvilket betød, at planlægningen løbende overgik til et næsten selvstændigt sekretariat men dog fortsat under økonomisk ledelse af Ingeniør-Sammenslutningen.

Den 1. april 1998 blev foreningen Dansk Køledag f.m.b.a. stiftet og dermed var den løbende proces hen i mod en helt uafhængig organisation afsluttet. Det er den organisationsform, der stadig er gældende. Som sagt var baggrunden for Danske Køledage at samle hele kølebranchen til en årlig konference med tilhørende udstilling men i starten var der kun adgang for betalende deltagere. Det blev senere ændret, så alle kunne få adgang til udstillingen men ikke til konferencen.

Efter mange gode år blev det efter afholdelsen i 2011 besluttet at aflyse Danske Køledage i 2012 for at få tid til at nytænke Danske Køledage. Efter mange overvejelser blev det besluttet at navnet for eventen skulle ændres fra Danske Køledage til CoolEnergy.dk.

Danske Køledage skifter navn til CoolEnergy.dk

Dansk Køleforening, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening,  Maskinmesterforeningen og IDA Køle- & Varmepumpe Teknologi (tidligere Selskabet for Køleteknik) er medlemmer af foreningen Dansk Køledag f.m.b.a, hvis målsætning det er at formidle viden og information til alle grene af kølebranchen, herunder rådgivende firmaer, grossister, installatører, brugere, undervisningsinstitutioner samt til andre personer og virksomheder, der arbejder med eller anvender den med køleteknologien forbundne teori, komponenter og produkter.

Tidligere år har Dansk Køledag f.m.b.a. afholdt en stor konference og udstilling kaldet "Danske Køledage".

Efter en længere tænke- og  udviklingsproces var Dansk Køledag f.m.b.a. klar til at planlægge den nye event.

Det, som førhen var en kombineret messe og konference under navnet Danske Køledage, kom i 2013 til at hedde CoolEnergy.dk. Navnet blev valgt som udtryk for en modernisering og dækker ikke over at Cool skal henvise til noget med køling men det kan have mange andre betydninger.

Ikke kun navnet er blevet fornyet, også indholdet i den kombinerede  konference og udstilling fik en fornyet form, der ikke udelukkende henvendte sig til kølebranchen, men også til beslægtede brancher, som  kunne tænkes at fremme og styrke samarbejdet brancherne imellem.

Eventen blev markedsført og afholdt under navnet CoolEnergy.dk, bød på nye og spændende emner og blev første gang afholdt i Odense Congress Center den 06. - 07. marts 2013.

Her blev der bl.a. fokuseret på emner som:

  • Energioptimering
  • Management for den mindre virksomhed
  • Bygningsstyring
  • Lovgivning for køle- og varmepumpeanlæg
  • Kølemiddelsituationen
  • Godkendelsesordning for virksomheder som arbejder med varmepumper - VE-anlæg
  • Opstart af egen virksomhed inkl. håndtering af  de administrative opgaver 

Afviklingsformen for den nye event CoolEnergy.dk lagde op til, at deltagerne aktivt involvererede sig og satte fokus på den synergieffekt, der automatisk opstår, når mennesker mødes og udveksler erfaringer via workshops samt etablering- og opstart af netværksgrupper. For også at involvere udstillerne og herigennem øge udbyttet  af deres deltagelse, blev udstillingen lukket i visse perioder under  afholdelse af eventen.

Efter afholdelse af eventen i marts måned 2013 har bestyrelsen evalueret afviklingen og arbejder nu med planlægningen af eventen CoolEnergy.dk i 2014.

Næste afvikling af CoolEnergy.dk sker i november 2014 efter, at der er lavet aftale med Maskinmestrenes Forening om at afvikle CoolEnergy.dk sammen med Erhvervskonferencen Ajour i Odense.

Læs afsnittet fra Dansk Køleforenings 100 års jubilæumsbog - klik her

Se pressemeddelelse fra Dansk Køledag f.m.b.a. - klik her